Cách xây dựng Group Facebook hiệu quả

BÍ QUYẾT GIÚP NHÓM CÓ NHIỀU THÀNH VIÊN THAM GIA

  • Mời thành viên tham gia group
thêm người vào nhóm facebook
  • Thêm thành viên từ nhóm khác: Đăng bài PR nhóm của bạn lên một nhóm khác hoặc comment lên bài viết có thương tác cao để kêu gọi mọi người tham gia group
  • Bật chế độ công khai cho nhóm: Việc làm này giúp nhóm sẽ được tìm thấy, bài viết nhóm được chia sẻ và tiếp cận nhiều người. Lượng thành viên chủ động tham gia nhóm cũng gia tăng từ đây
  • Đăng bài thường xuyên: Để nhóm hoạt động tốt, bạn cần tích cực, xây dựng lịch trình đăng bài phù hợp
  • Đảm bảo chất lượng nội dung bài đăng: Điều này sẽ đảm bảo về mức độ tương tác và khả năng hiển thị của nhóm
  • Cho phép thành viên đăng bài: Những group cho phép thành viên đăng bài thường phát triển tốt và có nhiều thành viên tham gia hơn. Đừng lo, bạn có thể kiểm duyệt bình luận mà
  • Hướng đến 1 chủ đề: Các bạn nên hướng đến một chủ đề duy nhất cho Group nhằm xây dựng và phát triển Group lâu dài, ổn định. Bao gồm cả chỉ số về số lượng thành viên tham gia gia tăng